Uzmana Danış

Aşağıdaki giderler Ar-Ge ve Tasarım merkezi için desteklenen konu başlıkları olup vergi indirimine tabi olabilecektir.

İlk Madde ve malzeme giderleri
Amortismanlar
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar