Uzmana Danış

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ancak aşağıda ki sektörlerde yer alan firmalar için Ar-Ge merkezi çalışan sayısının minimum 30 tam zamanlı eşdeğer personel olması gerekmektedir.

A- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan firmalar
B- Hava taşıtları, uzay araçları ve bunlar ile ilgili imalatları yapan firmalar
C- Askeri savaş araçlarının imalatı
D- Motosiklet imalatı
E- Başka yerde sınıflandırılmamış bir ulaşım ekipmanı imalatı