Uzmana Danış

Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı’ nın  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında AR-Ge ve tasarım Merkezlerini desteklemek, Ar-Ge ve Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacı ile verdiği bir belgedir.

Belgenin amacı Ar-ge ve tasarım faaliyetinde bulunan firmaları, bu yolda yüklendikleri çeşitli maliyetlerden belirli oranlarda muaf tutulmalarıdır. Belgenin “Temel bilimler desteği haricinde” hibe şeklinde nakit bir desteği olmamakla birlikte; devlet belirli oranlarda alacaklarından vazgeçerek en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır