Uzmana Danış

Günümüzde ekolojik tarım dünyanın her yerinde hızla gelişmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde ekolojik ürünlere talep, arz edilenden çok fazladır. Bu bakımdan bütün ülkelerin kendi stratejilerini belirlemesi, fırsat alanları yaratması ve bir hareket planı hazırlaması gerekmektedir. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kökeni Latince olan bu kelime dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Ekolojik ise Ekoloji ile ilgili ve ona uyumlu anlamına gelir.