Uzmana Danış

asarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda (Aşağıda yeralan Nace Rev 2 Faaliyet Kodları desteklenmektedir) katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Nace Rev 2 Faaliyet Kodları
59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler
90.03 – Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri