Uzmana Danış

Dünya'da ve Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliğini kurmak amacıyla oluşturulmuş, sanayi sektöründe teknolojinin payını artırmak amacını güden, aynı zamanda devlet desteği ile Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanan, belli bölgelere Teknopark bölgesi denmektedir.

Özellikle ülkemizde yeni yeni oluşturulan Teknopark desteklerine aşina olmayan girişimcilere destek vermek amacı ile Teknopark Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Tamamen girişimcilerin projelerine odaklanmalarını ve gereksiz yere zaman harcamaması amacı ile vermiş olduğumuz Teknokent Proje Danışmanlığı hizmetlerimiz ile girişimciler ve Kobiler hak ettikleri devlet desteklerinden sorunsuz ve hızlı bir şekilde yararlanabileceklerdir.

Tekonokent Teşvikleri ile Sanayi-Üniversite iş birliğini oluşturmayı hedefleyen hükumetimiz, bu alanda yapılacak olan maliyet düşürmeye ve ürün geliştirmeye destek olabilecek her türlü teknolojik gelişmeye sonuna kadar destek verdiğini belirtmektedir. Uluslararası alanda şirketlerimizin rekabet edebilir seviyelere gelebilmesi amacı ile verilen teknokent teşvikleri ile tüm maddi ve manevi destekler sağlanmaktadır.

İlk olarak silikon vadisinde ortaya çıkan daha sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanılan Teknopark projeleri, ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Teknopark teşvikleri ile amaçlanan inovatif fikirler üretmektir. Bu nedenle Teknoparkta olan Ar-Ge çalışmalarına destek teşvikleri daha önce hiçbir devlet desteğinde sunulmamıştır.

Teknopark Danışmanlığı Kapsamında Şu Hizmetleriz:

Başvuru dosyasının hazırlanması
Yapılan başvuru işlemlerinin yürütülmesi
Şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
Şirketin aylık vergi raporlarının oluşturulması
Şirketin proje sonuç raporlarının hazırlanması