Uzmana Danış

Programın Amacı:

İşletmelerin araştırma ve geliştirme proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Oranı:

Büyük Ölçekli %60 - KOBİ %75

Proje Destek Üst Limiti:

Üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir:

Limited veya Anonim Şirketler

Proje Başvuru Hakki Sayısı:

Sınırsız

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alim giderleri

Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri

Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri

Bilgisayar ve Sunucu giderleri

Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)

Seyahat giderleri

Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri

Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri

Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan urun analizi ve laboratuvar giderleri

Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:

Kavram Geliştirme (Araştırma)

Fizibilite Çalışmaları

Laboratuvar Çalışmaları

Tasarım Çalışmaları

Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir. 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile TUBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.