Uzmana Danış

Programın Amacı:
KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekleme Oranı:
%75

Proje Destek Üst Limiti:
500.000 TL

Kimler Başvurabilir:
KOBİ ölçeğindeki şirketler

Proje Başvuru Hakkı Sayısı:
Her bir şirket için 5 (3 tane bireysel, 2 tane ortaklı başvuru)

Destek Kapsamındaki Projeler:
Bu destek programı kapsamındaki projeler üç başlık altında özetlenmektedir:
Yeni ürün/hizmet geliştirme
Mevcut ürünün/hizmetin iyileştirilmesi
Üretim sisteminin/hizmet sürecinin iyileştirilmesi

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:
500.000 TL’nin %75’i yani 375.000 TL’si hibe olarak verilmektedir.