Uzmana Danış
Tübitak Ar-Ge Proje Destekleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından hibe veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. 

Tübitak proje danışmanlığı hizmetleri ile destek sürecinin nasıl işlediği, desteklenmesi gereken projede kaç kişinin çalışması gerektiği, ne kadar yatırım yapılması gerektiği ve % kaç oranında hibeden faydalanılabileceği uzmanlar yardımı ile öğrenilebilmektedir.

Özellikle kobilerin Ar-Ge bölümlerinde yürütülen çalışmaların desteklenmesine odaklanan Tübitak, daha önce var olmamış fikirlere hızlı bir şekilde maddi destekler sunmaktadır. Ülkemiz sanayisi adına önem teşkil edecek projelerin desteklenmesi konusunda titizlik ile çalışan Tübitak, hibelerden gerçekten ihtiyacı olan kişilerin ve kobilerin yararlanması hususunda ciddi araştırmalar yapıp, daha sonrasında kişi veya kobilere mevcut projeleri ile ilgili destekler sunmaktadır.

500.000 TL'ye varan hibe desteklerinden 36 ila 18 ay arasında destek almak ve bu desteklerden hızlı ve değer yaratacak bir şekilde faydalanabilmek için mutlaka bir TÜBİTAK Proje Danışmanlığı hizmeti veren firma ile çalışmanız gerekmektedir.

Detaylar

Tübitak Arge İnovasyon destekleri sayesinde son yıllarda ciddi bir şekilde bilim-sanayi alanında gelişmeler olmuştur. Daha önce var olmayan ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi amacıyla verilen Tübitak Arge İnovasyon desteklerinden mümkün olan en kısa sürede yararlanmak oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle bu konuda hizmet veren danışmanlık firmaları ile çalışmak kilit bir rol oynamaktadır. Devletin bu desteği sunmasındaki temel amaç, şirketleri Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak yaratmaya teşvik etmektir.

Bu tür destekler ile TÜBİTAK'ınamaçladığı, kurum ve kuruluşların rekabet güçlerini artırmak ve özellikle sanayi firmalarımızın uluslararası alanda önemli bir rol üstlenmesini sağlamaktır. Vermiş olduğu hibe destekleri ile birçok kobinin önünü açan, TUBİTAK, her geçen gün yeni destek imkânları ile girişimci ruhlu kişilerin iştahını kabartmaktadır. Sizde mevcut TÜBİTAK ARGE İnovasyon desteklerinden yararlanmak için bir danışmanlık firması ile çalışmaya hız kesmeden başlayabilirsiniz.

Detaylar

Programın Amacı:
KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekleme Oranı:
%75

Proje Destek Üst Limiti:
500.000 TL

Kimler Başvurabilir:
KOBİ ölçeğindeki şirketler

Proje Başvuru Hakkı Sayısı:
Her bir şirket için 5 (3 tane bireysel, 2 tane ortaklı başvuru)

Destek Kapsamındaki Projeler:
Bu destek programı kapsamındaki projeler üç başlık altında özetlenmektedir:
Yeni ürün/hizmet geliştirme
Mevcut ürünün/hizmetin iyileştirilmesi
Üretim sisteminin/hizmet sürecinin iyileştirilmesi

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:
500.000 TL’nin %75’i yani 375.000 TL’si hibe olarak verilmektedir.

Detaylar

Programın Amacı:

İşletmelerin araştırma ve geliştirme proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Oranı:

Büyük Ölçekli %60 - KOBİ %75

Proje Destek Üst Limiti:

Üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir:

Limited veya Anonim Şirketler

Proje Başvuru Hakki Sayısı:

Sınırsız

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alim giderleri

Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri

Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri

Bilgisayar ve Sunucu giderleri

Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)

Seyahat giderleri

Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri

Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri

Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan urun analizi ve laboratuvar giderleri

Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:

Kavram Geliştirme (Araştırma)

Fizibilite Çalışmaları

Laboratuvar Çalışmaları

Tasarım Çalışmaları

Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir. 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile TUBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Detaylar