Uzmana Danış

Vizyonumuz

Özelleştirilmiş çözümler ile alanında fark yaratmayı hedefleyerek; tüm ihtiyaçlara cevap verecek yapıda; çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kamu ve özel sektör kurumlarının projelerine çözümler sunmak ve ülkemizde nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamaktır.
 

Misyonumuz

Yeteneklerimiz ve enerjimizle müşterilerimize kaliteli hizmetler ve çözümler sunmak, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini teknolojik ürünlere yansıtarak işletmelere ve insan hayatına değer katacak çözümler yaratmak en temel ilkemizdir.

 

Van Danışmanlık olarak hizmetlerimiz:

• TÜBİTAK – TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeleri Danışmanlık Hizmeti

• Ar-Ge/Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmeti

• Avrupa Birliği Projeleri Danışmanlık Hizmeti (Horizon 2020)

• Ar-Ge Mali Danışmanlık Hizmetleri

• Ar-Ge Yatırım Analizi Hizmetleri

• Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

• KOSGEB Destekleri Danışmanlık Hizmetleri

• Teknokent ve TTO Danışmanlık Hizmetleri

• Teknoyatırım – Stratejik Ürün Destekleri Danışmanlığı

• Ticaret Bakanlığı Destekleri Danışmanlık Hizmetleri

• Kalkınma Ajansı Destekleri Danışmanlık Hizmetleri

• Turquality Danışmanlığı

• Üniversite – Sanayi İşbirliği

• Yatırım Teşvikleri